This course is only for staff in the learning for transformation training. 

This course is introduction to advocacy programs at World Vision Mongolia.

Тус сургалт нь Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын нөлөөллийн хөтөлбөрийн талаар танд мэдлэг, чадварыг олгох болно.

Course Description: “Иргэдийн дуу хоолой ба түүний үр нөлөө” аргачлал нь нь анх 2009 оноос эхлэн олон улсын хэмжээнд хэрэгжиж эхэлсэн ба 2014 онд Дэлхийн Зөн Олон Улсын Байгууллагын нийт 42 орны 411 орон нутагт эрүүл мэнд, боловсролын салбарт амжилттай хэрэгжиж, үр дүнтэй хөтөлбөр болох нь батлагдсан. Уг аргачлалын гол зорилго, үндсэн элемент, үе шат, нөлөөллийн ба нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой юм.